P.M. area enginyeria de nous restaurants McDonald's a nivell estatal

Descripción breve:

Per Dosintar S.L.

Gestió de l’àrea d’enginyeria de projectes de noves obertures de restaurants McDonald’s a nivell estatal:

  • Projecte de llicencia d’activitats
  • Projecte basic i d’execució (estructures i instal·lacions)
  • Gestió de licitació
  • Gestió de proveïdors d’instal·lacions
  • Direcció d’obra facultativa i d’execució de l’ambit d’enginyeria
  • Legalització d’instal·lacions