Urbanització del sector de la obaga

Descripción breve:

Municipi de Carme (Barcelona)

Projecte d’urbanització de nou sector de desenvolupament urbà en l’àrea de La Obaga, al municipi de Carme.

  • Projecte d’urbanització
  • Projecte d’instal·lacions i serveis
  • Direcció d’obra
  • Direcció de coordinació de seguretat i salut
  • Legalització d’instal·lació d’enllumenat públic